Destilovanie, Zaujímavosti

Typy Destilácie

destilacia

Typy Destilácie 

     Stručne povedané, destilácia znamená oddelenie kvapalín od výparov. Používa sa v laboratóriách po celom svete na výrobu niektorých nevyhnutných súčastí našich životov vrátane destilovanej vody, parfumov či paliva. Keď však hovoríme o výrobe destilátov, znamená to vlastne oddeľovanie či skôr zbavovanie alkoholu vody. A existuje hneď niekoľko spôsobov, ako sa to dá docieliť.  

     Prvá a najtradičnejšia metóda je jednoduché ohriatie zmesi. Voda aj alkohol sa odparujú simultánne , no alkohol je prchavejší, takže jeho množstvo v kondenzáte rastie rýchlejšie než množstvo vody. Ako sa alkohol mení na paru, zbavuje sa časti vody, no treba ho zachytiť. To sa deje veľmi jednoducho tak, že sa alkoholu odoberie energia a opäť sa skvapalní. Celý tento proces sa nazýva kondenzácia. 

     Po prvom kole destilácie je v tekutine ešte pomerne veľa vody, ktorú treba tiež odstrániť. Aby sa zvýšila stupňovitosť, teda znížil pomer vody v alkohole, tento proces sa opakuje obyčajne aj niekoľkokrát za sebou. Nie je stanovené žiadne pravidlo, koľko krát by sa mal destilát vydestilovať.  

Príklad: Škótskej single malt whisky postačujú dve destilácie, vodka sa obyčajne destiluje štyri- až päť krát.  

     Pri metóde zahrievania sa postupuje dvoma základnými spôsobmi: destiláciou v stacionárnom kotle, čiže destiláciou šaržovitou, a destiláciou kontinuálnou. 

DESTILÁCIA V KOTLE 

     Použitie varného kotla je tradičnejšia forma destilácie. Najčastejšie ide o medené kotly, ktoré na vrchu ústia do úzkeho krku, vďaka ktorému alkohol skondenzuje a odkvapkáva do zbernej nádoby. 

     V začiatkoch destilácie boli tieto zariadenia malé, prenosné a určené poľnohospodárom, ktorí tým získali viac možností, ako spracovať svoje nadbytočné plodiny. Dnes už však sú v liehovaroch po celom svete kotly stacionárne, zapojené do väčších celkov.  

     Napriek obrovskému objemu kotlov nemožno produkciu liehovarov, ktoré ich používajú, považovať za priemyslovú. Sčasti preto, že je to v rozpore s ich tradičnou povahou, a sčasti preto, že liehovary touto metódou produkujú destiláty v menších dávkach. No hlavným dôvodom, prečo takúto výrobu označujeme za remeselnú, je odlišnosť od jej mladšej sestry, kontinuálnej destilácie v kolónach.  

 

KONTINUÁLNA KOLÓNOVÁ DESTILÁCIA 

     Destilačná kolóna, ktorá uzrela svetlo sveta počas priemyselnej revolúcie – patent bol registrovaný v roku 1830 – značne vylepšila všetky dovtedajšie spôsoby destilácie a dodnes umožňuje vyrábať zo základnej zmesi veľké množstvá alkoholu. 

     Stručne povedané, tieto kolóny dokážu zopakovať ohrev a kondenzáciu destilátu v niekoľkonásobnej kontinuálnej slučke, čiže nie po jednotlivých dávkach, a tým zabezpečujú rýchly a stály tok alkoholu. Liehovary so stĺpcovými kolónami sú obrovské a vo všetkom prevyšujú svojich “ kotlíkových “ príbuzných.  

     Opísať rozdiel medzi destiláciou v kotle a v stĺpcovej kolóne je jednoduché. Medený kotol je ako chalúpka v porovnaní s mrakodrapom stĺpcovej kolóny, ktorá je obvykle taká obrovská, že musí byť umiestnená na okraj výrobného závodu.  

     Po toľkom ohrievaní a oddeľovaní je čas sa trochu schladiť a pozrieť sa na iný, vzácnejší spôsob destilácie, vákuovú destiláciu za nízkych teplôt.  

výroba unikátnych páleníc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁKUOVÁ DESTILÁCIA 

     Počas procesu sa negeneruje žiadne extrémne teplo, preto sa jej hovorí aj studená destilácia. Namiesto toho sa vytvorí vákuum, ktoré umožní alkoholu omnoho jednoduchšie sublimovať na parnú fázu. Keďže tu nevzniká žiadne teplo, možno tvrdiť, že sa dosiahne lepší výsledok destilátu, ktorý sa ochucuje už v procese destilácie. Je to tým, že sa neničia chuťové zložky destilovaných, obyčajne veľmi delikátnych rastlinných výťažkov. 

 

DESTILÁCIA UROB SI SÁM – NIE, URČITE NIE !!! 

     Mohlo by sa zdať jednoduché zobrať nejakú nízko alkoholickú zmes, ohriať ju a skondenzovať pary. Ak však chcete destilovať doma, varujeme vás. Nielenže je destilácia bez licencie v mnohých krajinách ilegálna, je tiež mimoriadne riskantná, a ak sa robí nesprávne, môžete aj oslepnúť. Riziko straty zraku súvisí s tým, ktorý z dvoch hlavných typov alkoholu pri destilácii vznikne: metylalkohol alebo etanol.  

     Metylalkohol je ten zlý typ. Niečo ako dieťa na ihrisku, s ktorým vám nedovolia sa hrať, či to jablko na strome, ktoré by ste nikdy nemali zjesť. Povieme to priamo, VYHÝBAJTE SA MU!!! 

     Na druhej strane, etanol je v tejto alchýmii číre zlato, presne to, o čo sa usilujeme. No a práve schopnosť oddeľovať dobrý alkohol od zlého robí z destilácie hotové umenie. Ak to zhrnieme, doma to neskúšajte!!!    

 

Zdroj: Destiláty: Joel Harrisom & Neil Ridley